fbpx

  • Slideshow01

Annet Bezemer

OddV

Functie: juridisch adviseur, klachtencoördinator, voorzitter OR

“De grootste uitdaging binnen mijn rol als OR-voorzitter is het werven van voldoende kandidaten voor de OR en het enthousiasmeren van collega’s voor een rol in de OR”

Na mijn studie Rechten ben ik begonnen met juridische handhaving voor zowel bouwen als milieu. Inmiddels is mijn hoofdtaak juridisch adviseur Vergunningen, ook weer voor zowel bouwen als milieu. Ik controleer vergunningen voordat ze verleend/geweigerd worden op juridische juistheid en onderbouwing. Daarnaast geef ik juridisch advies aan mijn collega’s. Ik werk op de locatie Nijkerk in het team Juridisch advies. We zijn bij OddV met zo’n 30 juristen. Er is altijd wel een collega met wie je inhoudelijk kunt sparren. Voor mijn vakgebied kan ik de cursussen volgen die ik nodig acht.

Daarnaast ben ik een paar jaar lid geweest van de expertgroep Bestuur en Juridisch in het Gelders Stelsel, een groepje juristen van de zeven Omgevingsdiensten in Gelderland die samen de juridische kwesties behandelen die spelen in het Gelders Stelsel, zoals mandaten, privacywetgeving en publicaties. Vanuit deze rol ben ik sinds twee jaar klachtencoördinator bij OddV. Voor de behandeling van klachten van burgers tegen OddV of medewerkers van OddV. Dit doe ik samen met de directeur. Het lidmaatschap van de expertgroep heb ik weer doorgegeven aan een andere collega.

Sinds twee jaar ben ik voorzitter van de Ondernemingsraad. Weer een heel andere functie, die ook weer andere competenties vraagt. Hier krijg ik veel energie van en binnen deze rol werk ik veel aan persoonlijke ontwikkeling, wat mijn andere werk weer ten goede komt.

Wat is de grootste uitdaging in jouw functie?

De grootste uitdaging binnen mijn rol als OR-voorzitter is het werven van voldoende kandidaten voor de OR en het enthousiasmeren van collega’s voor een rol in de OR. Ik ben van mening dat het voor je persoonlijke ontwikkeling en groei goed is om ooit de rol van OR-lid op je te nemen. Onder andere voor het waarnemen van en werken met verschillende verhoudingen binnen een organisatie. Voor mijn rol als Klachtencoördinator ben ik vooral nog ervaring aan het opdoen, ervaren wat werkt, wat we als organisatie willen uitdragen. Omgaan met belangentegenstellingen en omgaan met andermans emoties blijven ook een (positieve) uitdaging.

Wat is interessant om te weten over OddV?

De eigenheid van de verschillende vestigingen is een bijzondere eigenschap van de organisatie. Elke vestiging werkt anders en heeft een eigen cultuur. Verder hebben we goede secundaire arbeidsvoorwaarden, mogelijkheden om losse klussen/opdrachten op te pakken naast je kerntaak en je kunt altijd meedenken op organisatieniveau.

Hoe maak jij OddV elke dag beter?

Met mijn enthousiasme en openheid. Ik organiseer graag etentjes en tref mijn collega’s ook vaak in informele kringen.

Hoe vind je het om te werken voor OddV?

Het gemeenschappelijk doel, gericht op de leefomgeving, maakt werken bij OddV voor mij interessant. Werken binnen een gemeente brengt veel diversiteit in werk met zich mee, maar heeft als keerzijde dat je de helft van je collega’s niet spreekt. Binnen OddV kom je elkaar snel tegen in het werk, omdat je allemaal in verbinding staat binnen het vakgebied Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.