fbpx

  • Slideshow01

Eline Brinkman

OVIJ

Functie: Vergunningverlener Milieu / Planadviseur

”Geen dag is hetzelfde en dat vind ik juist zo leuk aan mijn functie!”

Hoe ben je bij Omgevingsdienst Veluwe IJssel terecht gekomen?
Via LinkedIn benaderde mijn detacheerder mij voor een functie als vergunningverlener milieu bij Omgevingsdienst Rivierenland in Tiel. Die kans heb ik gepakt en heb daar een klein half jaar met heel veel plezier gewerkt. Door mijn verhuizing naar Kampen werd de reisafstand erg lang. Twee collega vergunningverleners bij OVIJ attendeerden mij erop dat ze bij OVIJ ook een vergunningverlener milieu zochten, gecombineerd met de functie van planadviseur. Dat sprak mij enorm aan en het scheelt natuurlijk flink in reistijd. En nu werk ik hier alweer drie maanden met heel veel plezier!


Hoe vind je het om bij een omgevingsdienst te werken?

Wat ik leuk vind aan het werken bij een omgevingsdienst is dat je tussen de gemeenten en de provincie in zit. Met jouw adviezen kun je directe invloed uitoefenen en aangeven wat de beste keuze is. Daardoor kun je echt het verschil maken, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en milieueffecten.


Hoe ziet een gemiddelde werkdag er bij jou uit?

Mijn werkdag begint met koffie! Daarna werp ik een blik op het nieuws, intranet en bijvoorbeeld de nieuwsitems van de provincie. Vervolgens ga ik aan de slag. Zo schrijf ik bijvoorbeeld de ene dag een rapportage Milieuzonering. Wanneer er op een bepaalde locatie nieuwe woningen geplaatst gaan worden, krijgen we regelmatig vragen binnen of dat wel kan ten opzichte van de bedrijven in die buurt. Dat zoek en werk ik dan helemaal uit. De andere dag houd ik mij meer bezig met informatieverzoeken. Dan wil bijvoorbeeld een taxateur weten wat voor soort vergunningen er op een specifieke boerderij zitten. Of komen er vragen binnen over of iets wel of niet past of mag binnen een bepaald bestemmingsplan. Dat verschilt dus per dag en dat vind ik juist zo leuk aan mijn functie. Geen dag is hetzelfde!


Wat zijn jouw ambities?

Ik houd ervan om te vernieuwen en mijzelf te blijven ontwikkelen. Zo heb ik net een nieuw toetsingskader opgesteld in het kader van het in 2017 vastgestelde Plussenbeleid. Met dit beleid geeft de provincie veehouders de ruimte om hun bedrijf te ontwikkelen, maar onder voorwaarden. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn dat de veehouder in gesprek gaat met de omgeving over zijn plannen en extra investeert in dierenwelzijn, milieu en/of ruimtelijke kwaliteit. Met het nieuwe toetsingskader probeer ik er voor te zorgen dat er investeringen gedaan worden die ook echt een kwaliteitsverbetering zijn. Dat vind ik een uitdaging en ontzettend mooi om te doen! Verder ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid en ruimtelijke ordening, past goed bij mij. Ik zie mijzelf over een jaar of vijf tot tien wel in een functie als beleidsmedewerker op dit vlak.