fbpx

  • Slideshow01

Evert Scheidema

ODRN

Functie: Projectleider Vergunningen Bouw

“Je zet je bouwkundige kennis in voor bewust veilig wonen en werken.”

Wat spreekt jou het meeste aan in jouw functie?
Als projectleider Vergunningen Bouw ben ik verantwoordelijk voor het werkproces van de BRIKS vergunningverlening voor de provincie Gelderland (provinciale inrichtingen en Brzo) en de provincie Overijssel (Brzo). BRIKS staat voor Bouwen, Reclame, Inritten, Kappen en Slopen.

Wat is er speciaal aan bouwaspecten bij een Brzo-bedrijf?
De vergunning moet zowel conform de bouwregeling als in afstemming met de milieueisen worden opgesteld. Vaak zijn dat constructieve en brandpreventieve aspecten. Voor een goede vergunning is ook historisch onderzoek nodig, naar onderliggende vergunningen en door wie die zijn afgegeven. Omdat de Brzo-bedrijven onder ander bevoegd gezag zijn gaan vallen, is het soms zoeken naar de relevante papieren.

Wat vind je mooi aan je werk?
Dat het maatschappelijk relevant is. Je zet je bouwkundige kennis in voor bewust veilig wonen en werken. Dat maakt wat ik doe zeer zinvol voor mij. Met name op het gebied van brandveiligheid zijn nog (grote) verbeteringen mogelijk. Ook dat maakt het werk interessant.