fbpx

  • Slideshow01

Patrick van Burgsteeden

ODNV

Functie: toezichthouder Milieu

“Het doel is om bij te dragen aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.”

Hoe lang werk je al bij ODNV?
Begin juni 2018 ben ik gestart als toezichthouder milieu bij ODNV. Na een gedegen opleiding en praktijk ondersteuningstraject, voer ik zelfstandig controles uit bij bedrijven binnen het ODNV-werkgebied. Hiervoor controleer ik of bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen zich ook aan de wettelijke milieuregels houden.

Vertel eens iets over ODNV
Het persoonlijk contact, de adviserende rol en het informeren van belanghebbenden partijen, is wat mij erg aanspreekt binnen deze functie. Het doel is namelijk om bij te dragen aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.

Wat spreekt je aan in je functie?
Binnen ODNV word ik breed ingewerkt in een scala van bedrijfsactiviteiten, maar de nadruk ligt vooralsnog binnen de branches Automotive en Dierhouderijen. Vanuit dit oogpunt ben ik aangewezen als trekker van het Brancheplan Automotive. Het brancheplan is een instrument om de aanpak van bedrijven een kwaliteitsimpuls te geven. Dit wil zeggen het naleefgedrag vergroten en de veelvoorkomende overtredingen te verlagen. In het eerste jaar ligt de aandacht op een goede communicatie met de branche. Het uitgangspunt is dat de normeringen voldoende bekend zijn, zodat regels niet worden overtreden door onbekendheid met de normen. Ook zal er in dit jaar extra aandacht zijn voor het verzamelen en op de juiste wijze registreren van informatie zodat er een analyse kan worden gemaakt welk type overtredingen en welk type gedrag per groep hoort. Gaandeweg zullen er meer gevarieerde controles uitgevoerd worden om zo per groep de meest efficiënte en effectieve manier toezicht- of handhavingsinstrument te kunnen toepassen.

Kortom een leuke uitdaging en een vernieuwende manier om invulling te geven aan toezicht en handhaving.