fbpx

  • Slideshow01

Peter Bekkers

ODRN

Functie: Brzo- en Wabo-inspecteur

“De een doet, de ander toetst. Het zijn twee kanten van de medaille voor veiligheid. Daar moet je allebei nuchter en gefocust op blijven.”

Hoe kwam je in dit vak terecht?
Na een carrière in het leger en de nodige opleidingen ben ik milieu inspecteur en daarna Brzo-inspecteur geworden. Mijn interesse ligt bij gevaarlijke stoffen en opslagtanks. Iedereen onderschat ze, er zijn veel veiligheden aanwezig op een PGS 29 tank.

Wat houdt jouw functie in?
Ik voer Wabo- en Brzo-controles uit bij bedrijven. Bij de Wabo-controles worden bedrijven gecontroleerd aan de hand van de verleende omgevingsvergunning. Bij de Brzo-bedrijven inspecteer ik het veiligheidssysteem dat door het bedrijf is opgesteld. Dit gebeurt in samenwerking met I-SZW en de Veiligheidsregio. Er wordt gecontroleerd op de maatregelen die het bedrijf neemt om zware ongevallen te voorkomen.

Wat is belangrijk in je werk?
Duidelijkheid. En die krijgen ze van mij. Ook als er prachtige inspectierapporten liggen en ik toch iets tegenkom wat niet deugt, dan moet het aangepakt worden anders gaat er gewoon een handhaving lopen. Maar dat moet ook. Veiligheid tot op de punaise! Brzo is niet iets waar je in een week tijd even de turbo op zet en klaar is Kees. Het speelt het hele jaar en betreft al je bedrijfsprocessen. Dat is de boodschap. Het tweede is investeren. Dat geldt voor zowel de ondernemer, als de inspecteur. Tijd en kennis beschikbaar stellen om het bedrijf Brzo-bewust en -bekwaam te maken.

Wat vind je het leukste aan het werk?
Het leukste is het behandelen van ongewone voorvallen. De afhandeling loopt van incident tot verbetering waardoor het bedrijf maatregelen neemt om incidenten te voorkomen. Het is leuk om met mensen om te gaan en deze mensen op het juiste spoor te zetten.