fbpx
  • Slideshow01
  • Rivierenland

Rivierenland

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Buren, Culemborg, West Betuwe, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Maas en Waal, Zaltbommel en de provincie Gelderland. We werken nauw samen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieuwetgeving. Ook voeren we voor een groot aantal van onze gemeenten en de provincie bouwtaken uit, de zogenaamde Wabo-taken. Met zo’n 230 collega’s bouwen we dagelijks aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

ODR heeft als stelseltaak het programma Ketentoezicht. Dat betekent dat we werkzaamheden op het gebied van ketentoezicht uitvoeren voor onze eigen organisatie en ook voor de andere Gelderse omgevingsdiensten. 

” In onze dagelijkse praktijk staan we voor kwaliteit en voor concrete en betaalbare resultaten voor onze klanten. Onze lokale kennis en gedrevenheid vormen de basis voor elk advies. Vaak werken we op locatie en dat is voor inwoners en ondernemers wel zo gemakkelijk.”

ODR Vacature 2108 Communicatieadviseur
ODR Linkedin Vergunningverlener Bouw ROA
ODR Linkedin Vergunningverlener Bouw ROB
ODR Linkedin Vergunningverlener Bouw ROC