fbpx

 • Slideshow01
 • Veluwe Ijssel
 • Noord Veluwe
 • De Vallei
 • Achterhoek
 • Rivierenland
 • Regio Nijmegen
 • Regio Arnhem
 • Slideshow01

Solliciteren bij de Gelderse Omgevingsdiensten

Wil je je inzetten voor onze leefomgeving, dan nodigen we je uit te solliciteren. Bij de Gelderse Omgevingsdiensten zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s. Neem daarom periodiek een kijkje op deze site. Onze vacatures vind je ook altijd op werkeningelderland.nl. Hieronder lees je meer over de spelregels van ons sollicitatieproces.

 

Interne werving
Voor elke vacature werven we altijd eerst intern. Via werkeningelderland.nl zetten we de vacature tegelijk uit bij alle Gelderse Omgevingsdiensten. Werk je bij een van deze diensten, dan kun je reageren en je zo kandidaat stellen voor de vacature. In principe krijg je als interne kandidaat altijd een gesprek. Soms krijg je bij gelijke geschiktheid voorrang op andere kandidaten. Dat kan het geval zijn als je boventallig bent of met jou re-integratieafspraken zijn gemaakt. 

 

Externe werving
Als we intern geen geschikte kandidaat vinden, plaatsen we de vacature extern. De externe wervingskanalen stemmen we zo veel mogelijk af op de vacature. Voor de werving en selectie schakelen we soms externe partijen in. Dat doen we bijvoorbeeld voor specialistische of moeilijk te vervullen functies .

In overleg met directie/MT en de OR kiezen we er soms voor gelijktijdig intern en extern te werven.

 

Vacatures op werkeningelderland.nl
Op werkeningelderland.nl vind je informatie over de aangesloten organisaties en openstaande vacatures. Raadpleeg deze site daarom regelmatig. Je kunt ook een vacaturemelding instellen voor in je mailbox, zodat je direct online kunt solliciteren. In elk geval moet je eerst lid worden om (interne) vacatures te kunnen raadplegen.

 

Privacy
Op werkeningelderland.nl lees je ook hoe we omgaan met jouw gegevens als je solliciteert. We houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Selectieproces
Iedere Gelderse Omgevingsdienst kan het sollicitatieproces naar eigen inzicht vormgeven. De volgende aandachtspunten nemen alle omgevingsdiensten in acht.

 • We gaan zorgvuldig om met de privacy van de sollicitant.
 • We zorgen dat directe (functionele) collega’s betrokken worden bij de selectie.
 • De selectiecommissie houden we zo klein mogelijk. Als een groter aantal collega’s betrokken is, combineren we de selectiecommissie soms met een adviescommissie. 
 • Bij de selectie van kandidaten voor de functie van algemeen directeur en (afdelings- of team-)manager zit er een lid van de OR in de commissie.

 

De stappen in het proces

 1. De selectie vindt in een of meerdere gespreksrondes plaats. In de kern gaan de gesprekken over jouw motivatie, belangrijke competenties, noodzakelijke opleidingen, kennis en werkervaring. De commissie gebruikt voor de beoordeling objectieve criteria uit het functie- en competentieprofiel. Tegelijk probeert de commissie in te schatten of een kandidaat qua houding en gedrag past in de organisatie en het team.
 2. Na afloop van de selectiegesprekken besluit de (voorzitter van de) selectiecommissie op welke kandidaat de keuze valt. Voor zover van toepassing weegt de commissie de mening van de adviescommissie mee. Ben je niet geselecteerd, dan krijg je daarvan zo spoedig mogelijk bericht.
 3. Ben je aangenomen, dan volgt een arbeidsvoorwaardengesprek.

 

Speciale selectiemiddelen

 • een assessment;
 • psychologisch onderzoek;
 • referenties of een antecedentenonderzoek.

Dit laten we je tijdig weten, bijvoorbeeld in de vacaturetekst. Een medisch onderzoek vindt alleen plaats als de functie bijzondere eisen stelt aan medische geschiktheid.

 

Het arbeidsvoorwaardengesprek
De afdelings- of teammanager voert een afsluitend gesprek. Daarin bespreek je de datum van indiensttreding, het salaris en verdere arbeidsvoorwaarden. De grondslag hiervoor ligt in de CAR-UWO  en de Gelderse arbeidsvoorwaardenregeling. De HR-adviseur is bij dit gesprek aanwezig. 

Kort na de indiensttreding legt de nieuwe collega de ambtseed of –gelofte af.

 

Tot slot
De Gelderse OD’s onderschrijven de NVP-sollicitatiecode. De code maakt integraal deel uit van het Gelderse werving- en selectiebeleid.