fbpx

  • Slideshow01

Wendy Zwierenberg

OddV

Functie: Adviseur Wet Natuurbescherming/Ecoloog

“Zoek elkaar op, ga bij elkaar langs en ben geen vreemde van elkaar.”

Hoe ervaar je de sfeer binnen de organisatie?

De sfeer binnen de organisatie is goed. Er zijn vijf verschillende culturen binnen de vijf verschillende vestigingen. Je wordt gewaardeerd door je deskundigheid en meedenken en er is persoonlijke aandacht voor elkaar. Binnen de organisatie zijn we op elkaar ingespeeld.

Wat is een interessant feitje over de organisatie?

De organisatie heeft één kloppend hart die wordt gevoed door vijf vestigingen met elk een eigen cultuur, werkwijze en identiteit. De locatie Nijkerk, waar ik werkzaam ben, bestaat uit een kleine familie waarin persoonlijke aandacht voor elkaar is.

Mijn oproep aan nieuwe collega’s is om zowel intern als op stelselniveau contact met elkaar te (onder)houden. OddV is een van de zeven Gelderse Omgevingsdiensten die samenwerken op diverse gebieden. Zoek elkaar op, ga bij elkaar langs en ben geen vreemde van elkaar.

Wat is de grootste uitdaging binnen jouw functie?

Mijn grootste uitdaging op dit moment is het vergroten van de bekendheid van het vak ecologie. Ik ben bezig met het creëren van draagvlak voor het inwinnen van noodzakelijk advies op dit gebied voor de verschillende vakgebieden (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving). Onlangs overkwam het me dat collega’s ecologie gerelateerde vragen stelden aan de provincie Gelderland, terwijl zij met die vragen bij mij en een andere collega terechtkunnen. De regelgeving omtrent ecologie is niet veranderd, er heeft enkel een verschuiving plaatsgevonden van bevoegdheden van het Rijk naar de provincie. Door deze verschuiving is ecologie hoger op de politieke agenda komen te staan en gaan organisaties, waaronder OddV, actiever aan de slag met dit thema. Het is een vergelijkbare ontwikkeling die het thema duurzaamheid doormaakte.

Hoe maak jij OddV elke dag beter?

Met het leveren van kwalitatief werk en het bijhouden van mijn vakkennis. Verder breng ik het belang van ecologie onder de aandacht van mijn collega’s en zet ik mij organisatiebreed in, onder andere via mijn rol als OR-lid. Ik vind het belangrijk om te kunnen blijven signaleren wat ik op de werkvloer zie of ervaar aan knelpunten.

Wat doe je in je vrije tijd?

Ik ben hondenfotograaf en heb een webshop, waar van alles te koop is voor honden. Ik ben veel in de natuur te vinden met onze eigen hond. Verder ben ik bezig met het behalen van mijn groot rijbewijs. Het plan is een oude brandweerwagen om te bouwen tot camper waarmee ik samen met mijn partner en hond ga rondreizen!